Đã xảy ra lỗi trong tiện ích này

Chủ Nhật, ngày 27 tháng 9 năm 2015

Họa Vô đơn chí!

Tràn dịch màng phổi, nay lại tự nhiên phát hiện tràn dịch màng tim là tại sao ? Mấy con tế bào lạc đàn có nói lên điều gì không? Rõ là lại điều trị màng tim và thôi hóa chất! Không đủ sức để chiến đấu cùng lúc. Nằm bẹp e bị dính màng phổi trở lại , suy tim?

Thứ Năm, ngày 13 tháng 8 năm 2015

13/8

Mẫu đơn trắng ở chùa Bà Đanh


Chiều xuống trong con ngõ nhỏ.
Bến sông và cầu Cấm Sơn - Kim Bảng - Hà Nam.
Cầu Cấm sơn nhìn từ bến sông chủa Bà Đanh

Những đứa trẻ bên thềm nhà thờ Lan Mat


 Panorama nhà thờ giáo xứ Lan Mat - thị trấn Kiện Khê - Hà Nam
Phế tích Đại chủng viện thuộc Tiểu vương cung thánh đường Sở Kiện - thị trấn Kiện Khê - Hà Nam


Panorama Tiểu vương cung thánh đường Sở Kiện

Chùa Bà Đanh, lúc nào chả vắng.
Trái tim trong trắng

mAA

Rợp bóng Thiên Chúa.