Đã xảy ra lỗi trong tiện ích này

Thứ Tư, ngày 08 tháng 7 năm 2015

Thăm anh

So với hôm ở Hà Nội, hôm nay anh đã khá hơn nhiều rồi, cả về thể chất và tinh thần. Trông thật xót xa quá. Anh ngồi xanh lướt dưới  bóng tán lá dừa, bên con ,cháu mà nụ cười như ở thế giới nào. Chỉ hỏi được anh mỗi một câu. Ông tướng về hưu nay phải nương dựa vào ông con tá đương chức mới may qua được cái đận này. Cháu thứ hai cũng sắp về thăm anh rồi. Mong sao có ngày anh còn trở lại miền Bắc nữa, còn nhiều việc vẫn  đang chờ  anh đấy mà...

SG1