Đã xảy ra lỗi trong tiện ích này

Thứ Năm, ngày 13 tháng 8 năm 2015

13/8

Mẫu đơn trắng ở chùa Bà Đanh


Chiều xuống trong con ngõ nhỏ.
Bến sông và cầu Cấm Sơn - Kim Bảng - Hà Nam.
Cầu Cấm sơn nhìn từ bến sông chủa Bà Đanh

Những đứa trẻ bên thềm nhà thờ Lan Mat


 Panorama nhà thờ giáo xứ Lan Mat - thị trấn Kiện Khê - Hà Nam
Phế tích Đại chủng viện thuộc Tiểu vương cung thánh đường Sở Kiện - thị trấn Kiện Khê - Hà Nam


Panorama Tiểu vương cung thánh đường Sở Kiện

Chùa Bà Đanh, lúc nào chả vắng.
Trái tim trong trắng

mAA

Rợp bóng Thiên Chúa.